NEDEN BİZ

Probim olarak müşterilerimize, sektörel çözümlerden iş çözümlerine, sistem entegrasyon çalışmalarından dış kaynak kullanımına, servis ve bakım hizmetlerinden network çözümleri ve danışmanlığa kadar geniş bir yelpazede  hizmet veriyoruz. Probim olarak BT sektöründe, BT hizmetlerinin gerçek değerini bulamadığına inanıyoruz. Bunun için en önemli konunun da BT Hizmetleri alanında standartların belirlenmesi olduğunu düşünüyoruz. Müşterilerimiz aldıkları

 
 
 

hizmetlerin işlerine olan etkisini daha da önemlisi işlerine katkıyı göremez ise sunulan hizmetlerin değerini ortaya koymamız mümkün değildir. Değerli olmayan bir hizmetin kalıcı olabilmesi, kendine yatırım yapabilmesi, gelişmesi ve bu gelişimi tekrar müşterilerine katma değer olarak geri döndürmesi mümkün olamayacaktır. Bu yaşam döngüsünün işletilememesi BT hizmetleri alanında hizmet veren tüm firmaların daha kalitesiz hizmet sunmaya ve sonunda yok olmaya itecektir.
Doğru hizmetin sunulmasının ve kalıcı olabilmenin hizmet yönetimi ile mümkün olacağını düşünen Probim, hizmet sağlanan alandaki süreçleri analiz ederek, iyileştirme önerileri oluşturuluyor ve daha efektif yöntem veya çözümler sunuyor. Probim ayrıca tüm teknolojik gelişmeleri izleyen ve bu teknolojiler ile müşterilerine çözümler sunan çözüm masaları da oluşturdu
Probim, hizmet verdiği müşterilerinin sürekliliğini ve güncelliğini, güven ve iş disiplini ile birlikte en yeni ve en uygun çözümleri sunarak korumayı başarmıştır.

http://www.probil.com.tr/tr-TR/AboutUs/PublishingImages/6yenirev.jpg

Değerlerimiz:
Güvenilirlik, Duyarlılık, Müşteri Odakllık, Açıklık, Çözüm Odaklılık, Tutkulu Olmak, Esneklik.


Güvenilirlik:Dürüst çalışma anlayışı ve iş ahlakına uygun davranarak beklentilere zamanında yanıt vermek, güvene dayalı ilişkiler geliştirmek ve verdiğimiz sözü yerine getirmek.


Duyarlılık (İnsana Ve Çevreye): Kurumsal ve kişisel sosyal sorumluluk bilincimizle, çözümlerimiz ve kaynaklarımızı verimli kullanarak insana, bilgiye, emeğe ve çevreye duyarlı ve saygılı olmak.


Müşteri Odaklılık: Etkin, gerçekçi ve uygulanabilir çözümler sunarak, sadece iş ortaklığından doğan yükümlülükleri yerine getirmenin ötesinde, yapıcı tutumlar sergileyerek, müşterilerimizin memnuniyetinde sürekliliği sağlamak.


Açıklık (Şeffaflık): İletişimde ve uygulamalarımızda açık davranmak, şeffaf, adil ve dürüst olmak.


Çözüm Odaklılık : Profesyonel anlayış ve ekip çalışmasına inancımız ile etkin ve hızlı hizmetler sunmak, önerilen ve alınan kararlara sağduyu ile yaklaşmak.

Tutkulu Olmak: Tüm çalışanlarımızın, kaynaklarımıza, çözümlerimize ve paydaşlarımıza karşı sorumluluklarının bilincinde hareket ederek yarattığı sinerji ile, hedefimize ulaşmada inançlı olmak, fark yaratmak, çalışan memnuniyetini müşteri memnuniyetine dönüştürmek.

Esneklik: Yönetimimizin önyargısız yaklaşıma verdiği önem ile, mesleki ve kurumsal değerlerden ödün vermeden, çalışanlarımızın çözüme odaklı öneriler geliştirmesi, uygulaması ve insiyatif almasına fırsat tanımak.

Referanslarımız:

Bizi Tercih Ettiğiniz İçin TEŞEKKÜRLER